GSR
GLOBALNY SOJUSZ REWOLUCYJNY  
  • (Global Revolutionary Alliance)


Teksty, informacje:

  • MANIFEST Globalnego Sojuszu Rewolucyjnego (Global Revolutionary Alliance)- (przeczytaj)  (do pobrania)

  • WOJNY IV GENERACJI - (więcej)

  • Jak wojnę widzą inni - (link

  • Organizacja bez organizacji - Rafał Brzeski  >>
    •