Amerykańskie dążenie do globalnej dominacji

Nie jestem za bezkrytycznym przyjmowaniem poglądów autorytetów ale uważam, że warto wiedzieć co tacy ludzie (uznawani za autorytety) sądzą o podstawowych problemach świata. Oto jeden z nich. Noam Chomsky amerykański językoznawca, filozof, działacz polityczny, współtwórca gramatyki transformacyjno-generatywnej, wniósł wkład w rozwój psycholingwistyki, informatyki, jeden z najczęściej cytowanych naukowców na świecie. Uważany za największego żyjącego intelektualistę. W 2003 roku napisał książkę „Hegemonia albo przetrwanie”, powinna się ona stać obowiązkową lekturą każdego interesującego się poważnie polityką.(M.Brys)
Oto kilka cytatów:
O NARASTAJĄCEJ HEGEMONI
„We wrześniu 2002 roku administracja Busha ogłosiła Strategię Bezpieczeństwa Narodowego, która przyznaje Ameryce prawo do użycia siły w celu likwidacji każdego dostrzegalnego zagrożenia dla globalnej dominacji Stanów Zjednoczonych, która ma być trwała. Ta nowa wielka strategia wywołała głębokie zaniepokojenie na całym świecie, nawet wśród amerykańskich  od polityki zagranicznej ekspertów.”
„Prezydent Bush i jego współpracownicy uparcie podważali też międzynarodowe wysiłki na rzecz redukcji poważnych zagrożeń dla środowiska, posługując się pretekstami, które ledwo skrywały ich przywiązanie do wąskich sektorów prywatnej gospodarki.”
„W październiku 2002 roku trudno już było ignorować fakt, że świat jest „bardziej zaniepokojony nieskrępowanym użyciem siły przez Amerykanów niż ... zagrożeniem jakie stwarza Saddam Husajn””
„Dwa miesiące później , po ogromnych protestach na całym świecie, prasa stwierdziła, że być może są nadal dwa super mocarstwa na tej planecie: Stany Zjednoczone i światowa opinia publiczna.”
„Na początku 2003 roku badania ujawniły, że na całym świecie lęk przed Stanami Zjednoczonymi osiągnął niezwykle wysoki poziom, podobnie jak nieufność wobec ich politycznych władz. Lekceważeniu elementarnych praw i potrzeb człowieka oraz popisowi pogardy dla demokracji, dla którego niełatwo znaleźć dobre porównanie, towarzyszyły zapewnienia o szczerym przywiązaniu do praw człowieka i demokracji. Rozgrywające się wtedy wydarzenia powinny wzbudzić głęboki niepokój wszystkich, którym leży na sercu to, jaki świat zostawią swoim wnukom.”
W latach 80’ administracja Regana ogłosiła wojnę z terroryzmem. „Jak można się było spodziewać inicjatywa Stanów Zjednoczonych natychmiast stała się wojna terrorystyczną – kampanią rzezi, tortur i barbarzyństwa – która w krótkim czasie rozszerzyła się także na inne regiony świata.”
To tylko cytaty dotyczące ostatnich lat choć stanowią też kwintesencję historii Stanów Zjednoczonych.
Chomsky napisał to piętnaście lat temu, przez te lata Stany nie czując zagrożenia dzieliły i rządziły, grabiły, mordowały. Często czyniły to rękami swoich pomagierów. Aż drugie mocarstwo – reszta świata powiedziała „stop”, chcemy zmiany porządku, chcemy obalenie jednobiegunowego świata, chcemy wolności, „naszej i waszej”.
„Hegemonia albo przetrwanie”, hegemonia Stanów Zjednoczonych Ameryki albo przetrwanie naszego gatunku.

O KONTROLI SPOŁECZEŃSTWA

„Świadomość, że kontrola opinii jest podstawą rządów, od najbardziej despotycznych do najbardziej wolnych istnieje przynajmniej od czasów Davida Hume’a (XVIII w.), ale trzeba tu zrobić pewne zastrzeżenie. Kontrola ta ma znacznie większe znaczenie w społeczeństwach cechujących się większą wolnością, w których posłuszeństwa nie da się utrzymać batem. Jest zupełnie naturalne, że nowoczesne instytucje kontroli myśli – szczerze nazywane propagandą, zanim słowo to wyszło z mody ze względu na skojarzenia z totalitaryzmem – powstały w społeczeństwach cieszących się największą wolnością. Pierwsza była Wielka Brytania ze swoim Ministerstwem Informacji , które próbowało ukierunkować myślenie większości świata. Wkrótce potem pojawił się Wilson (początek XX w.) i jego Komisja Informacji Publicznej. Jej sukcesy zainspirowały postępowych teoretyków demokracji i współczesna branżę  public relations.”
„Termin „propaganda” pojawił się w Encyklopedia Britannica w 1922 roku, a 10 lat później w Encyklopedia of Socjal Sciences, w której Harold Lasswell zawarł uczoną rekomendację dla tej nowej techniki kontrolowania świadomości społecznej. Metody stosowane przez pionierów miały szczególne znaczenie, pisze Randal Marlin w swojej historii propagandy, ponieważ były „powszechnie naśladowane... przez nazistowskie Niemcy, Afryke Południową, Związek Radziecki i Pentagon”, jednak dokonania branży PR przyćmiewają wszystkie ich osiągnięcia.
Problemy z kontrolą wewnętrzną staja się szczególnie poważne, gdy władze państwowe prowadzą politykę, której sprzeciwia się całe społeczeństwo. W takich wypadkach władze polityczne mogą mieć pokusę, żeby pójść śladem administracji Regana, która założyła Biuro Dyplomacji Publicznej, Aby wytwarzać przyzwolenie dla swojej zbrodniczej polityki w Ameryce Środkowej”