Warto się z tym zapoznać i przemyśleć

 - "Trzecia Siła" - Ronald Lasecki 

- Ideologiczne źródła współczesnej polityki Rosji, zarys – Leszek Sykulski
- Jolanta DarczewskaAnatomia rosyjskiej wojny informacyjnej.  (fragment)
Włodzimierz Bączkowski: Uwagi o istocie siły rosyjskiej

- Antidotum na intelektualną truciznę.