Niccolo Machiavelli

 PONIŻSZY TEKST POCHODZI ZE WSTĘPU – NICCOLO MACHIAVELLI „MYŚLI” pod redakcją Krzysztofa Tur

„ Czym różni się kult siły zbrojnej Machiavellego od gorączkowych zbrojeń obecnej Europy, albo czym dzisiejsza misterna, zakulisowa przędza dyplomatyczna, przepojona obłudą, od nieuczciwego sprytu kondolierów włoskich.
Chyba tylko tym, że Machiavelli mówił prosto z mostu: Tak trzeba postępować jezeji chce się dążyć do władzy i utrzymać przy niej, dzisiejsi zaś kauzyperdzi polityczni nie maja odwagi przyznać się jawnie do tajemnic swego rzemiosła” Teodor Jeske Choiński
Niccolo Machiavelli (1469-1527) jako pisarz polityczny odgrywał w pewnej mierze współczesnych „doradców” rozmaitych władz. Istotna różnica polega na tym, iż współcześni doradcy na ogół nie popełniają tej nieostrożności, by ujawnić zalecane przez siebie metody działania i otwarcie nazywać je podłymi, lecz koniecznymi. Przeciwnie – dbają o to, by niemoralność polityki jak najstaranniej osłonić maską obłudy.

Najwięcej, najgłośniej na Machiavellego gniewają się politycy. Cóż on takiego zrobił? Twierdzi, ze w polityce przed prawem idzie siła, że etyka jest w polityce nie tylko niepotrzebna , lecz w Prost szkodliwa (...) radził, by sile, gdyby sama nie wystarczała, pomogła chytrość, perfidia dyplomatyczna, gra obłudna; zalecał zniszczyć przeciwnika, wroga, jeżeli chce się mieć spokój” Teodor Jeske Choiński
Sa to niewzruszone fundamenty polityki, które od stuleci nie tylko nie uległy zmianie, ale umocniły się ; zmieniły się tylko i udoskonaliły metody ich maskowania.

„(Machiavelli)...zdarł z niej maskę, bo odsłonił jej prawdziwe oblicze, bo pokazał jej dusze na wskroś egoistyczną, kłamliwą (...) Machiavelli zdemaskował politykę, a polityka nie lubi, żeby patrzono jej na palce.” Teodor Jeske Choiński.
Machiavelli był genialnym prekursorem psychologii społecznej, dziedziny nauki, którą dopiero trzy i pół wieku później rozwinął Gustaw Le Bon. (...) Był fanatykiem pragmatyzmu, zapatrzonym w potęgę i mądrość starożytnego Rzymu...

Czekamy na Twoje uwagi: biuro@club-homo-sapiens.eu  lub "kontakt"