Komu służył JaruzelskiZa dużo słów. Brak sensu. Rozumienie historii nie polega na jej obserwacji. Politycy to celebryci ich zawód polega na manipulacji ludźmi. To nie pozory a fakty są ważne.
Popatrzmy na Jaruzelskiego choćby na przykładzie lat 80.
W punkcie 2 (i nie tylko) porozumień z 1980r. Solidarność uznaje między innymi dozgonną przyjaźń polsko-radziecką, przewodnią rolę PZPR, konieczność powstania rad robotniczych. Wypełnia więc wszelkie znamiona zwolenników komunizmu. Co robi Jaruzelski? Przymyka część agitatorów "S", odsiewa tych lewicowych, zostawia zwolenników kapitalizmu, odsuwa PZPR od władzy zastępując głównych stanowiska w terenie oficerami wojska, likwiduje gospo darkę socjalistyczną, wprowadza reformy wolnego rynku (Wilczek), w końcu pozbawia życia PZPR i daje się namówić prezydentowi USA na bycie prezydentem kapitalistycznej Polski by zagwarantować nienaruszalność zmian. I co? Więc komu służył? Polityka to gra wielu stron. Nie ma krajów zupełnie samodzielnych, wszędzie ścierają się interesy innych. W tej grze niektórzy podkładają świnie (choćby zdarzenie w Kopalni Wujek czy zabójstwo Popiełuszki). W nauce nie ma emocji. Prawdę można poznać jedynie dzięki nauce.