Demokracja czy dyktatura

 


DEMOKRACJA CZY DYKTATURA

Uff, odetchnąłem z ulgą. Ostatnie zabawy, dyrdymały na tym portalu (dyktatura.info) prawie zniechęciły mnie do niego. Ale w końcu pojawiło się coś wartościowego. Moje uznanie dla EB.
Demokracja w popularnym zrozumieniu  dawno przestała fascynować. W każdym systemie wiodącą ideologią jest ideologia klasy panującej i zawsze jest to dyktatura. Klasa taka nikogo nie pyta o zdanie lecz sama narzuca innym prawo, normy, treść pojęć w komunikacji społecznej. Jeśli jest jakaś demokracja to w wyznaczonych przez nią granicach, na wyznaczonych zasadach.
Trudno więc się nie zgodzić z poglądami, że:
„Czy lewica może odzyskać demokrację dla siebie? Tak, pod warunkiem, że wróci do korzeni tejże, czyli uzna, że demokracja to dyktatura ludu nad jego opresorami,…”
„„Demokracja” jest narkotykiem, którego używa się w celu pacyfikacji części, na szczęście malejącej, lewicy – na tyle zidiociałej, że niezdolnej do samodzielnej, niedoktrynerskiej oceny faktów.”
Dwa, warte podkreślenia – „Aby nie stracić busoli klasowej, należy organizować ten proces w skali świata. Jest to zgodne z przewidywaniami klasyków, że system komunistyczny zwycięża w skali globalnej.”
Moim zdaniem jesteśmy obecnie w trakcie rewolucji. Na początku XX wieku rewolucja była skierowana przeciw kapitalizmowi ale teraz w dobie imperializmu skierowana jest przeciw imperialistom a dokładniej, przeciw głównemu policjantowi imperializmu i jego pomagierom. Jest to trudna walka, w której zagrożone jest życie nie jednostek a milionów. Brak skrupułów przy wywołaniu poprzednich dwóch wojen dla zapanowania nad światem czyni tego przeciwnika niezwykle niebezpiecznym.
Czy lewica to rozumie? Z moich obserwacji wynika, że jeśli tak to w minimalnej części. Człowiek odbiera informacje ze świata ale jego rozumienie świata jest wynikiem odbicia się tych informacji w jego umyśle, jeśli brak mu podstawowej wiedzy lub dysponuje wiedzą zafałszowaną jego rozumienie świata jest również fałszywe. Dlatego zawsze będę powtarzał, że nie ma ważniejszego zadania od przekazywania wiedzy o rzeczywistości.

M.Brys 

Czekamy na Twoje uwagi: biuro@club-homo-sapiens.eu  lub "kontakt"