Dzień dzisiejszy "Bloku Wschodniego"

 JESZCZE RAZ O ROZUMIENIU PRZEMIAN BLOKU WSCHODNIEGO.

Stara prawda, świat nie jest taki jak się przedstawia czy też jak go oficjalnie się przedstawia. Do tematu przemian w Bloku Wschodnim po 1980r można podejść dwiema metodami, dwiema szkołami. Pierwsza, oficjalna, medialna, typowo propagandowa, mówiąca: było ładnie, płomień rewolucji się rozszerzał ale „komuniści” nie pozbyli się ludzkich przywar i poszli w kierunku bogacenia się, wykorzystując stanowiska, koneksje a klasa robotnicza zaś obaliła swoją dyktaturę. Wykorzystali to cwani kapitaliści, zacierając ręce, rzucając paczki dolarów pozyskiwali dla siebie całe to towarzystwo.
Dowody?
Nie ma żadnych, prócz tego co czuje i wie pospólstwo, co zamieszcza się w oficjalnej historii by do końca to pospólstwo zbałamucić lub - bo na coś takiego to wygląda.
Druga szkoła oparta jest o teorie głoszone przez Anatolija Golicyna mówiące, krótko, że wszystko to gry polityczne i jeden wielki blef. („Nowe kłamstwa w miejsce starych”)
Dowody?
„Duże mnóstwo”. Pod warunkiem, że nie patrzy się na wszystko bezmyślnie, że politykę widzi się bliżej gry w szachy a nie zwykłego mordobicia. Nie wiele jest tu chaosu, całość układa się w logiczny porządek. Najważniejsze dowody to te, że nie jest to szkoła, teoria popularna i jest wyśmiewana przez plebs oraz różnych wazeliniarzy. Traktowana jako jedna teorii spiskowych.

By się upewnić warto przemyśleć kilka tematów, takich jak choćby:
- cały spektakl związany z zadyma wokół Golicyna i jego współpracy z CIA,
- ustanowiony nowy porządek świata po IIWŚ i możliwości jego obalenia, zmiany przez Obóz Socjalistyczny,
- czym jest państwo i kto jest prawdziwą władzą w kraju typu ZSRR,
- możliwości wykorzystywania emigracji politycznej i korzyści z wywoływania zapaści politycznych,
- budowa tak zwanej opozycji w Polsce i dalej - Stan Wojenny.
- zmiany na Ukrainie w 2014r., zmiany w UE.
Należy uzmysłowić sobie, że żyjemy w epoce informacji, umysł góruje nad siłą fizyczną.

Literatura:
1. A.Golicyn – Nowe kłamstwa w miejsce starych ,
2. Sun Tzu – Sztuka wojny
3.J. Kossecki – Cybernetyka społeczna

Czekamy na Twoje uwagi: biuro@club-homo-sapiens.eu  lub "kontakt"