KU IV REWOLUCJI

Współczesny świat mogą zrozumieć jedynie współcześni ludzie, którzy nie próbują go wyjaśniać przy pomocy starych, nieaktualnych teorii czy ideologii (marksizm, komunizm). Marks budował swoje wizje rozwoju społecznego w okresie po pierwszej rewolucji przemysłowej. Sformułowany przez niego model rozwoju systemu społecznego oparty o prawa nieustannego ruchu, rozwoju i działających sprzeczności oraz kierunku określania nadbudowy i form świadomości przez siły wytwórcze warunkujące dalej stosunki produkcji nadal jest nie do obalenia, ale to są narzędzia i metody badawcze.  Koniec XIX wieku to początek drugiej rewolucji przemysłowej (elektryczność, produkcja masowa itp.), to początek problemów, które powinny wpłynąć na reorganizację jego teorii zmian społecznych. Lenin zdawał sobie z tego sprawę, uważał, że człowiek może mieć wpływ na rozwój społeczny ale do tego jest potrzebne zawłaszczenie państwa (państw) przez siły niekapitalistyczne, przez pozbycie się tzw. wolnego rynku i sterowanie rozwojem przez państwo. Nie zdążył, jego dzieło przejęli ludzie z poprzedniej epoki. „Świeża krew” po IIWŚ przywróciła jego spojrzenie, jego teorię.
Ruch, rozwój sił produkcji jest nie do zatrzymania. Państwo zmuszone zostało do rozwiązywania sprzeczności i dostosowywania do sił wytwórczych stosunków produkcji tym bardziej, że zbliżała się trzecia rewolucja przemysłowa (komputerowa, cyfrowa, internetowa). Ona, jak i poprzednie również przebudowywały i wzmacniały przecież obóz kapitalistyczny wrogi ZSRR i zagrażający związanym z nim państwom, były bardzo poważnym zagrożeniem. Czy naprawdę tak trudno zrozumieć, że oceny polityki nie powinno się opierać o wypowiadane słowa ale o czyny. Rozwój techniki, technologii przyśpieszał, masy coraz mniej rozumiały, ich świadomość zostawała w tyle, konsumowały zdobycze technologiczne stając się przedmiotem manipulacji elit rządzących (nie mylić z rządami, tzw. władzą). Powstawała i umacnia się kultura cyberpunkowa. Trudno zatrzymać rozwój społeczny popędzany postępem technologicznym. Jesteśmy u progu kolejnej rewolucji przemysłowej, a może już ona trwa. Trzeba teraz rozwiązać najpoważniejsze sprzeczności społeczne w historii ludzkiej cywilizacji, nie można oczekiwać, że jakoś to się poukłada. To właśnie dzień dzisiejszy. Jak zwykle ludzie widzą i słyszą tylko słowa, patrzą w złym kierunku, żyją w sztucznym świecie stworzonym dla nich (w pewnej religii) a życie prawdziwe toczy się na innych obszarach, w innym świecie. Wasze rozważania są bez sensu, jesteście uczestnikami w stworzonej dla was grze i dziejące się w niej wydarzenia i problemy będą tak długo dopóki ktoś nie wyciągnie wtyczki, nie wyłączy energii. Marks żył w innym, niemal prehistorycznym świecie, oczywiście jego spostrzeżenia i wnioski mają taką sama wartość w naukach społecznych jak spostrzeżenia Newtona w fizyce ale kierowanie się tylko nimi w poznawaniu świata jest równie niepoważne a nawet infantylne.