Czy zdajecie sobie sprawę z tego, że trwa wojna? Oto właśnie zostaliście zaatakowani a niektórzy z was zostali ranni.

II połowa XX w. stała się sceną dla kolejnej rewolucji – po rewolucjach agrarnej i przemysłowej nadszedł bowiem czas na rewolucję informatyczną. Dlatego też  rany odniesione przez niektórych dotyczą ich świadomości, ich umysłu.
Rewolucja informatyczna dała nieograniczone możliwości w prowadzeniu wojen, głównie wojen psychologicznych. Włączenie do nich ideologii zapewniło im masowość i uniwersalność, korzystanie permanentne z broni psychologicznej. Dla rządzących nie ma już nigdy okresu pokoju. 

Pojawił się nowy termin – wojna sieciowa.
A. Dugin napisał: „Cały sens transformacji wojskowej dokonującej się w ramach tej „nowej teorii wojny” epoki informacyjnej zawiera się w jednej  zasadzie; w dążeniu do stworzeniu jednej i wszechogarniającej sieci, która zastępuje w aspekcie konceptualnym istniejące dotąd modele i koncepcje wojskowe, integrując je we wspólny system.  Wojna staje się zjawiskiem sieciowym, a działania wojenne – różnorodną wielością procesów sieciowych. Regularna armia, wszelkiego rodzaju służby wywiadowcze, odkrycia techniczne i zaawansowane technologie, dziennikarstwo i dyplomacja, procesy ekonomiczne i przemiany społeczne, ludność cywilna i kadra wojskowa, regularne oddziały i oddzielne, w małym stopniu sformalizowane grupy – wszystko to zostaje zintegrowane we wspólnej sieci, wewnątrz której nieustannie przepływają informacje.”
Pozornie wydaje się, że panuje chaos, działania stron są prowadzone w sposób niezrozumiały, niejasna jest strategia.
Właśnie ze strategią wojen informacyjnych wiąże się pojęcie „kod sieciowy”.  „Kto rozumie kod sieciowy, ten zarządza procesami, motywacją grup etnicznych i całych społeczeństw państw, podsyca konflikt we własnych celach”.

Amerykański kod sieciowy to hegemonia nad światem i demontaż rosyjskiej państwowości. Przeciwstawia się rosyjskiemu, który symbolicznie wyrażają polityczne mity, takie jak „rosyjski marsz” czy „rosyjska wiosna”.  „Rosja jest postliberalną siłą rewolucyjną walczącą o sprawiedliwy świat wielobiegunowy, prawdziwą godność i wolność. W swej wojnie z liberalizmem Rosja będzie bronić tradycji, wartości konserwatywnych, prawdziwej wolności. Nie możemy pozwolić liberałom na to, by ocalili się przed nadchodzącym końcem. Nie możemy go odwlekać. Aby tego dokonać musimy w Rosji widzieć siłę rewolucyjną walczącą o inną przyszłość wszystkich ludzi na świecie.” „Rosyjska wojna nie będzie się toczyć w imię rosyjskich interesów narodowych, ale o sprawiedliwy świat wielobiegunowy, o prawdziwą godność i prawdziwą, pozytywną wolność – nie wolność od, lecz wolność do. W tej wojnie Rosja stanie się przykładem obrony Tradycji, konserwatywnych, organicznych wartości, prawdziwego wyzwolenia od społeczeństwa otwartego i jego beneficjentów – globalnej oligarchii finansowej. To nie wojna przeciw Ukraińcom lub części z nich. Nie przeciwko Europie. To wojna przeciwko liberalnemu (nie)porządkowi światowemu w której albo ocalimy liberalizm albo zabijemy go raz na zawsze.”(A.Dugin)
Po co to napisałem? Po to byście nie traktowali każdego wydarzenia, każdego zdania, każdego słowa osobno. Bo są to tylko cząsteczki globalnej sieci narzuconej na cały świat. Są częścią taktyki czy działań operacyjnych ale służą strategii. Nie ma w tym spontaniczności, Z resztą jak napisał kiedyś Karel Capek - „Mało co bywa staranniej zorganizowane niż tak zwany spontaniczny bunt.”