Daty ustanowienia praktyk i wierzeń:

1. Msza kapłańska ustanowiona została przez Cypriana w wieku III. 

2. Modlitwy za zmarłych wprowadzono ok. 300 r. 

3. Czynienie znaku krzyża zaczęto praktykować ok. 300 r. 

4. Zmiana przykazań (usunięcie II przykazania, rozdzielenie X przykazania, i zmiana przykazania IV (przeniesienie świętości soboty na niedzielę) nastąpiło w okresie od 321 do 380 roku. 

5. Oddawanie czci aniołom, zmarłym świętym i obrazom wprowadzono w 375 r. 

6. Początek wywyższania Marii, określenia "matka Boża" (theotokos) zastosowane po raz pierwszy przez Sobór Efeski w 431 roku. 

7. Ostatnie namaszczenie wprowadzono od 526 r. 

8. Doktryna czyśćca wprowadzona przez Grzegorza I w 593 r. 

9. Język łaciński używany w modlitwie i kulcie od 600 r. 

10. Modlitwy kierowane do Marii, świętych i aniołów od około 600r. 

11. Pierwszy człowiek nazwany "papieżem", to Bonifacy III w 607 roku. 

12. Całowanie stóp papieża zaczęto praktykować od 709 r. 

13. Król Franków Pepin nadaje doczesną władzę papieżom (utworzenie Państwa Kościelnego), w 756 r. 

14. Kult krzyża, obrazów i relikwii praktykuje się od 786 r. 

15. Woda święcona i sól jako rekwizyty kościelne ustanowione w kapłańskim błogosławieństwie w 850 r. 

16. Kult świętego Józefa wprowadzono w 890 r. 

17. Chrzest niemowląt został wprowadzony przez papieża Jana XII 965r. 

18. Kanonizacja zmarłych świętych zapoczątkowana została przez papieża Jana XV w 995 r. 

19. Post w piątki oraz Wielki Post wprowadzono od 995 r. 

20. Msza kształtująca się stopniowo jako ofiara, w której uczestnictwo zostało uznane za obowiązkowe ustanowiona w wieku XI. 

21. Celibat duchowieństwa wprowadzono od 1079 r. 

22. Różaniec przyjęty (od pogan) przez Piotra Pustelnika w 1090 r. 

23. Inkwizycja ustanowiona przez Synod Weroński w 1184 r. 

24. Sprzedaż odpustów zaczęto praktykować od 1190 r. 

25. Siedem sakramentów zdefiniowano przez Piotra Lombarda w wieku XII. 

26. Transubstancjacja (Przeistoczenie opłatka i wina w ciało i krew Jezusa) została zdefiniowana przez Innocentego III w roku 1215. 

27. Spowiedź ustna, jako wyznanie grzechów kapłanowi zamiast Bogu, wprowadzona została przez Innocentego III 1215 r. 

28. Adoracja hostii została wprowadzona przez Honoriusza III w 1220 r. 

29. Czytanie Biblii zabronione ludziom świeckim (umieszczenie Biblii na Indeksie Ksiąg Zakazanych) przez Synod w Walencji w 1229 r. 

30. Angielski mnich Szymon Stock wprowadza szkaplerz w roku 1251. 

31. Czyściec ogłoszony dogmatem przez Sobór Florencki w 1439 r. 

32. Uznanie Tradycji (podania ustnego) za autorytet równy Biblii nastąpiło na Soborze Trydenckim w 1546 r. 

33. Księgi apokryficzne dodane do Biblii na mocy postanowień Soboru Trydenckiego w 1546r. 

34. Niepokalane Poczęcie Dziewicy Marii (nie mylić z dziewiczym narodzeniem przez Marię Jezusa!), zostało proklamowane przez papieża Piusa IX w 1854 r. 

35. "Sylabus Błędów" - 'dzieło' proklamowane przez Piusa IX, ratyfikowany przez Sobór Watykański,potępiające wolność religijną, wolność sumienia, wolność słowa, wolność prasy, wolność odkryć naukowych, które nie są aprobowane przez kościół rzymski, ogłaszający naukę o doczesnej władzy papieża nad wszelką władzą cywilną i państwową - został wydany w 1864 roku. 

36. Dogmat o nieomylności papieża w sprawach wiary i moralności został proklamowany przez I Sobór Watykański w 1870 r. 

37. Wniebowzięcie Marii (cielesne zabranie jej do nieba wkrótce po śmierci) proklamowane przez papieża Piusa XII w roku 1950. 

38. Maria ogłoszona "Matką Kościoła" przez papieża Pawła VI w roku 1965.